Labcut Denmark - Laserskæring og graveringContact
Labcut Denmark - Laserskæring og gravering
Contact

Rørmærkning

Korrekt mærkning af produktions- og procesrør sikrer en bedre indsigt i installationen og kan være direkte medvirkende til, at der vindes kostbar tid – både ved de daglige rutiner, vedligeholdelsesarbejde og ved uheld.

Korrekt rørmærkning

Rørmærker skal have farver, fastsat efter det gennemstrømmende stof, vise flow-retning og hvis nødvendigt faresymboler.

Med korrekt opmærkede rør kan daglige rutiner samt vedligeholdelses- og reparationsarbejde udføres nemmere, langt hurtigere og mere sikkert for medarbejderne. Desuden nedsættes risikoen for fejl, ulykker, legemsbeskadigelse og tingskade med tydelig og entydig mærkning af hvad de forskellige rør indeholder.

Umærkede rør udgør en direkte fare for både liv og materiel. Hvis medarbejdere og eksterne servicefolk ikke ved hvilke stoffer der flyder i rørene, kan deres håndtering være uhensigtsmæssig eller direkte livsfarlig.

LOVGIVNING OMKRING MÆRKNING AF RØR.

Arbejdstilsynet kræver, at alle arbejdsgivere mærker alle synlige rørsystemer, der indeholder eller leder farlige stoffer og præparater, med en tydelig mærkning med tekst og faresymbol. Mærkningen skal placeres synligt og med passende mellemrum.

Der skal placeres mærkning ved ventiler og samlinger, der kan indebære særlige risici.

Rør, der leder farlige eller risikable stoffer og præparater, skal mærkes med det pågældende faresymbol samt evt. navnet på det pågældende (farlige) stof.

CLP er et europæisk klassifikationssystem for kemiske stoffer og blandinger.

I henhold til CLP-forordningen skal GHS-faresymboler anvendes ved mærkning af farlige stoffer.

GHS-mærkningen er baseret på den nye klassificering af kemiske stoffer og blandinger, som skal fremgå af de lovpligtige sikkerhedsdatablade.

PIPEMARKING

Rulle-rørmærkning med sort tekst i hvid pil, til vikling rundt om hele røret.

Der kan evt. monteres faresymboler efter ønske

PILE RØRMÆRKER

Individuelle labels udstanset med pile og den ikke aktuelle flow-retning kan fjernes ved montering på fronten af røret.

Tekst samt evt. faresymboler printes direkte på rørmærket.

RULLE RØRMÆRKER

Rørmærker monteres rundt om røret. Faresymboler printes på rørmærkningen og kan eftermonteres.

FLOWRETNINGS TAPE

Rulle-rørmærkning i godkendte farver efter hvilke gasser/væsker der løber i rørene.

UV Printet Rørmærker i rustfri holder

Rørmærket skubbes ind i holderen og rustfri holder monteres på røret med varmebestandige strips. Der kan tilføjes faresymboler i printet efter ønske.

Love/bekendtgørelser

Det er et krav fra arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning kræver, at alle arbejdsgivere mærker alle synlige rørsystemer, der indeholder eller leder farlige stoffer/præparater, med tydelig mærkning med tekst og faresymbol.

Læs mere her.

kontakt os

Labcut Denmark Aps

Ellemosevej 5A Hal 2

4400 Kalundborg

42 40 05 91 / 42 40 05 93

kontakt@labcut.dk

CVR. 43807676

Åbningstider

Hverdage: 08.00 - 16.00